Skip to content

All posts by admin - 8. page

ฉนวนกันความร้อนคืออะไร เหตุผลที่ต้องใช้ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน คือ วัตถุชนิดหนึ่งซึ่งมีความสามารถในการป้องกันความร้อนไม่ให้ผ่านจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉนวนกันความร้อนคุณภาพดีจะต้องทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อน ส่งผ่านไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก ฉนวนกันความร้อนที่ดีจะต้องมีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง ในตัวฉนวนจะประกอบไปด้วยฟองอากาศเล็กๆ จำนวนมาก ฟองอากาศดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติช่วยต้านทานความร้อน โดยการใช้วิธีสกัดกั้นความร้อนจึงทำให้ไม่เกิดการพาความร้อนรวมทั้งการแผ่รังสีความร้อนอีกด้วย พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะส่งผ่านความร้อนโดยตรงลงมายังหลังคา ซึ่งเป็นส่วนได้รับความร้อนมากสุดของบ้าน หรือ อาคาร รองลงมาคือ ผนัง ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ จึงควรได้รับการปกป้อง

เหตุผลที่ต้องใช้ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนในตัวอาคาร อีกทั้งยังเป็นการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง หรือ ในบ้านให้อยู่คงที่ตามต้องการนั่นเอง

ในปัจจุบันนี้บ้านเกือบทุกหลังรวมทั้งอาคารต่างๆต้องใช้ฉนวนกันความร้อน เพื่อการประหยัดพลังงาน  ฉนวนกันความร้อนจึงเป็นเครื่องมือ สำหรับป้องกันและรักษาอุณหภูมิเพื่อให้อากาศภายในห้องอยู่ในสภาวะปกติเหมาะสม

ความร้อนจะถูกสกัดและป้องกันจากภายนอกไม่ให้เข้าไปภายในตัวอาคารเพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องไม่ร้อนอบอ้าว หรือร้อนจนอยู่ไม่ได้ อีกทั้งยังมีการเสริมเครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์ เข้าไปด้วย เพื่อให้มีสภาพอากาศอยู่อย่างสบาย เพราะฉะนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้ในอาคารทุกแห่ง

แต่การใช้เครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องยอมรับกับค่าใช้จ่ายอย่างสูงเช่นกัน หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศคือ คอยดูดซับความร้อนออกจากห้อง ถ้าห้องที่มีอุณหภูมิสูงมากเครื่องปรับอากาศก็ต้องทำงานหนักขึ้นและทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จากคุณสมบัติและประโยชน์ของฉนวนกันความร้อนดังกล่าว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของบ้าน อาคาร โรงงาน ต้องใส่ใจในติดตั้งฉนวนกันความร้อน

ประโยชน์จากการติดตั้งฉนวนกันความร้อน

 1. ช่วยลดความร้อน ป้องกันความร้อน ภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม
 2. ป้องกันการรั่วซึม
 3. ลดเสียงดังช่วยกั้นเสียง
 4. ทนกรด ทนด่าง
 5. ทนต่อไฟและไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ
 6. ไม่มีสารพิษเจือปน
 7. ช่วยป้องกัน แมลงต่างๆ มด หนู เข้ามาอยู่อาศัย
 8. น้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง
 9. ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
 10. ติดตั้งง่ายดายมาก
 11. ไม่มีการยุบตัว
 12. มีรูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม
 13. ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นการช่วยลดกระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างมากนั่นเอง

ข้อมูลทั้งหมดนี้คงช่วยบอกคุณได้ไม่มากก็น้อยว่าฉนวนกันความร้อนมีประโยชน์มากแค่ไหน

ทำความรู้จักกับความร้อน(การนำความร้อน , การพาความร้อน ,การแผ่ความร้อน )

ความร้อนเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่คนเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ ความร้อนสามารถถ่ายเทระหว่างคน และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ นำความร้อน พาความร้อน แผ่รังสีความร้อน การระเหย การเผาผลาญความร้อนจากกระบวนการ Metabolism

การนำความร้อน  คือ พลังงานความร้อนได้ถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่ง หรือระหว่างวัตถุ2ชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังงานจากบริเวณอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณอุณหภูมิต่ำกว่า โดยตัวกลางจะไม่มีการเคลื่อนที่ การนำความร้อนเกิดขึ้นเพราะเกิดการสั่นสะเทือนระหว่างโมเลกุล พูดง่ายๆคือการนำความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยตรงจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสกัน เช่น การเอามือไปจับหม้อน้ำร้อน ทำให้ความร้อนจากหม้อถ่ายเทไปยังมือ จึงทำให้รู้สึกร้อน เป็นต้น

การพาความร้อน สามารถเกิดขึ้นได้ ในสสาร 2 สถานะคือ ของเหลวและก๊าซ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยมีทิศทางลอยขึ้นเท่านั้น สาเหตุมาจากเมื่อสสารได้รับความร้อนก็จะมีการขยายตัว เป็นเหตุให้ความหนาแน่นลดต่ำลง และสสารมีอุณหภูมิต่ำกว่า แต่ความความหนาแน่นสูงกว่า ก็จะมาแทนที่ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ ได้แก่ การเกิดลมบก ลมทะเล เป็นต้น

การแผ่ความร้อน คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอันเกิดจากการเคลื่อนที่ของความร้อน ทุกสสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 0 องศาสัมบูรณ์ล้วนแผ่รังสีความร้อนทั้งสิ้น เมื่ออุณหภูมิกายสูงกว่า 0 องศาสัมบูรณ์ การชนระหว่างอะตอมก่อให้พลังงานจลน์ของอะตอมเปลี่ยน ซึ่งเป็นการผลิตการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

อธิบายง่ายๆแบบให้เห็นภาพดังนี้

การนำความร้อน สมติ เผาลวดปลายด้านหนึ่ง ความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามเส้นลวด จนปลายอีกข้างร้อนไปด้วย

การนำความร้อนต้องมีตัวกลางเป็นของแข็ง

การพาความร้อน เช่น เผาไฟในเตาจนเกิดความร้อน แล้วใช้พัดลมพัดลมจะพาเอาความร้อนออกไป

การพาความร้อนมีตัวกลางเป็นของเหลวหรือก๊าซ

การแผ่รังสีความร้อน เช่น นำแผ่นสังกะสีมาทำเป็นหลังคาบ้าน แม้เราจะอยู่ข้างใต้ซึ่งเป็นที่ร่มก็ยังรู้สึกถึงความร้อนของแผ่นสังกะสี เพราะความร้อนมันแผ่ออกมานั่นเอง

การแผ่รังสี มีอากาศเป็นตัวกลาง

ประโยชน์ของความร้อน

การนำความร้อน เช่น เวลาเราจับหม้อร้อนๆ ให้เอาผ้าไปจับก็จะยกขึ้นได้โดยง่าย เพราะ  ผ้ามีคุณสมบัตินำความร้อนต่ำนั่นเอง

การพาความร้อน เช่น ถ้าภายในห้องมีอากาศร้อนอบอ้าว แล้วเปิดหน้าต่างลมจากข้างนอกจะพัดเข้ามาและพาความร้อนในห้องออกไป ทำให้ภายในเย็นลง

การแผ่รังสี เช่น ใช้แว่นขยายจุดไฟ