Skip to content

ฉนวนเซลลูโลส (Cellulose) คือ

ฉนวนเซลลูโลส คือ เยื่อไม้ผสมกระดาษ เป็นฉนวนกันความร้อน และ ช่วยลดอุณหภูมิ ได้ทั้งภายในและภายนอกตัวของอาคาร นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่สามารถลดเสียงและดูดซับเอาไว้ได้เป็นอย่างดี โดยที่มีส่วนผสมของสารเคมี สองชนิดสำคัญๆ ได้แก่ Borax และ Boric Acid

ฉนวนเซลลูโลส เป็น ฉนวนที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถกันความร้อนได้สูงมากกว่า 90% ด้วยกัน เพราะถ้าหากทำการติดตั้งแล้ว
จะไม่มีช่องว่างหรือรอยต่อของฉนวนที่ทำให้ความร้อนแทรกเข้ามาได้โดยง่าย และ คุณสมบัติที่โดดเด่นมากที่สุด คือ การดูดซับเสียง และ ป้องกันเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดี โดยที่มีอัตราเฉลี่ยในการป้องกันสูงถึง 75% ด้วยเหตุนี้เองฉนวนเซลลูโลสจึงกลายเป็นฉนวนกันความร้อยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับโรงงาน หรือ โกดังสินค้า และ บ้านพักอาศัย และด้วยสาเหตุที่ดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดี จึงควรค่าแก่การนำไปใช้สำหรับ ห้องประชุม หรือ ห้องซ้อมดนตรี

ข้อมูลทางเทคนิคของฉนวนเซลลูโลส

ค่าการต้านทานความร้อน ( R – Value )………………………………..4.89 ft2.h.0F/BTU
ค่าการนำความร้อน ( K – Value )……………………………………….0.20 BTU.in/ft2h.0F
ความหนาแน่น ( Density )………………………………………………95-110 kg/m3
ค่าการดูดซับเสียง ( NRC )………………………………………………..90 ASTM C- 739
ค่าการลามไฟ ( Flame Spread )…………………………………….0.4cm/min ASTM D-635
อัตราการเกิดควัน ( Smoke Developed )…………………………..0
ความหนาเนื้อฉนวน…………………………………………………………25 mm

คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉนวนเซลลูโลส

  • ประสิทธิภาพของ HIGH THERMAL PROPERTIES สามารถป้องกันความร้อนสูงสุดได้มากกว่า 90 %
  • เป็นผลิตภัณฑ์ RECYCLED PRODUCT มาจากเยื่อไม้ของธรรมชาติและเยื่อกระดาษคัดพิเศษ
  • สามารถควบคุมเสียงสะท้อน/เสียงก้อง ACOUSTIC CONTROL และสามารถลดเสียงก้องเสียงสะท้อน (NRC) ได้มากกว่า 75%
  • มีส่วนผสมสารกันแมลง VERMIN RESISTANT เพราะ BORAX ซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้ฉนวนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกแมลงหรือสัตว์เล็ก เช่น มด ปลวก หนู แมลงสาบ นอกจากนี้ยังทำให้ไม่เกิดเชื้อรา
  • ประหยัดพลังงาน SAVE ENERGY ช่วยลดรายจ่ายค่าใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศสูงมากกว่า 40 %
  • ไม่ระคายเคืองผิวหนัง NON-HAZARDOUS ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีผลจากการสูดดม นอกจากนี้ยังไม่มีสารตั้งต้นในการก่อเกิดมะเร็งและอันตรายต่อร่างกาย
  • การควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ CONDENSATION CONTROL สามารถช่วยควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ไม่ทำให้เกิดละอองน้ำ