Skip to content

ฉนวนกันความร้อนที่สามารถซึมซับเสียงและกันเสียงได้ดี

ฉนวนกันเสียงมีความสำคัญมากสำหรับผู้อยู่อาศัย  โรงงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีปัญหาด้านเสียง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด เสียงก้อง เสียงจากการทำงานของเครื่องจักร เสียงภายในห้องอัดเสียง เสียงดนตรีในผับ เป็นต้น ฉนวนกันเสียงที่ดี  จะช่วยลด ปัญหาทางเสียงให้หมดไปหรือลดน้อยลงจนรู้สึกได้

บางครั้งสามารถนำ ฉนวนกันความร้อน มาใช้แทนฉนวนกันเสียงได้ในบางงาน เช่น การนำฉนวนกันร้อนโพลียูรีเทนโฟม หรือพียูโฟม  มาเป็นฉนวนกันเสียง ซึ่งมันก็ป้องกันเสียงผ่านได้ดี ด้วยคุณสมบัติเด่นๆ ของโฟมประเภทนี้ จึงเป็นฉนวนกันเสียงที่ดีอีกประเภทหนึ่ง

โพลียูรีเทนโฟมหรือพียูโฟมนำมาใช้ประโยชน์เป็นฉนวนกันเสียงได้อย่างดี ต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ว่า ต้องการใช้ฉนวนกันเสียงบริเวณนอกหรือบริเวณภายในอาคาร เพราะจะต้องคำนวณความหนาของเนื้อโฟมได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถกันเสียงได้ เช่นเสียงดัง 30 เดซิเบลก็ต้องพ่นโฟมกันเสียงความหนาขนาด 1 นิ้ว เป็นต้น ถ้าเสียงดังมากกว่านี้ก็ต้องกำหนดความหนาของโฟมกันเสียงให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการ

กรณีของบ้านที่อยู่ใกล้สนามบิน ซึ่งมีเครื่องบินขึ้นบินลงตลอดเวลา ย่อมก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงขึ้นกับบ้านเรือนที่อยู่บริเวณใกล้กับสนามบิน แต่การแก้ปัญหาทำได้ง่ายๆด้วยการติดตั้งฉนวนกันเสียงโพลียูรีเทนโฟมขนาดความหนา 2 นิ้วขึ้นไป ซึ่งช่วยลดเสียงดังได้มากกว่า 90% เลยทีเดียว ไม่ต้องย้ายบ้านให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ประโยชน์ของฉนวนกันเสียงพียูโฟม

  • ช่วยป้องกันเสียงดังเข้าหรือกันเสียงดังออกได้อย่างดีเยี่ยม
  • ป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดี
  • ป้องกันการซึมของน้ำนอกผนังของอาคาร
  • ทำให้อาคารเย็นขึ้น

การติดตั้งฉนวนกับเสียงพียูโฟมมี 2 แบบ ดังนี้

  1. เพื่อกันเสียงดังจากภายนอกไม่ให้เข้าไปยังภายในอาคาร ซึ่งฉนวนกันเสียงพียูโฟมสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของพียูโฟม เป็น Close Cell ซึ่งเป็นฉนวนให้ความร้อนและเสียงผ่านได้น้อยมาก เพราะฉะนั้นถ้าพ่นฉนวนพียูโฟมความหนาตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไปก็จะช่วยป้องกันเสียงดังเข้าไปในอาคารได้เป็นอย่างดี
  2. การติดตั้งฉนวนกันเสียงภายในห้องหรือภายในอาคาร เพื่อกันเสียงดังภายในห้องหรือภายในอาคารไม่ให้ออกไปด้านนอกได้นั่นเอง เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น การติดตั้งฉนวนกันเสียงในกรณีนี้ก็คล้ายกับกรณีที่ 1 เพียงแค่เปลี่ยนมาเป็นการพ่นฉนวนกันเสียงด้านในของอาคารเท่านั้นเอง